29 dubna, 2021

Jak se vypořádat s neplatícím nájemníkem

Neplatící nájemník: noční můra každého pronajímatele. V současné pandemické situaci navíc počet nájemníků, kteří neplatí včas nájem, roste. Jak situaci řešit? Poradíme, jak nejlépe předejít neplatičům, a co dělat, pokud váš nájemník přestal hradit nájemné. 

Předcházejte problémům: dobrý výběr nájemníka je základ

Existuje několik kroků, jak neplacení nájemného předejít. První pravidlo zní: před uzavřením smlouvy si nájemníka pořádně prověřte. Využijte všechny veřejně dostupné informace. Nahlédněte do rejstříku exekucí, jestli v něm nenajdete jeho jméno. 

Věnujte velkou pozornost nájemní smlouvě. Zejména se zaměřte na povinnosti stran, vyúčtování služeb a sankce pro případ neplacení. Smlouvu uzavřete na dobu určitou – optimální doba je jeden rok. Poté můžete vyhodnotit, jestli vám nájemník vyhovuje a chcete v pronájmu pokračovat. Ovšem pozor: některé vzory smluv obsahují doložku o automatickém prodloužení nájmu. Nezapomeňte na kauci (jistinu), kterou můžete stanovit až do výše tří měsíčních nájmů. Kauci můžete později využít pro zápočet dlužného nájemného. 

 

Pravidelně kontrolujte: při prvním výpadku nepanikařte

Pravidelně, nejlépe jednou měsíčně, kontrolujte, zda nájemník hradí nájemné. Dbejte na řádné vyúčtování služeb. Při prvním zpoždění platby nepanikařte. Zkuste nájemníkovi zavolat a zeptat se, proč se opozdil. Volte smířlivý tón. Může se jednat pouze o drobný výpadek, nebo o opomenutí (například špatně zavedený platební příkaz, automatické ukončení platebního příkazu, zpoždění výplaty). 

Pravidelně revidujte smlouvy (nejlépe každoročně při prodlužování nájemní smlouvy) – právní úprava se mění docela často a smlouvy, i ty vyhotovené právníkem, mohou být zastaralé. Pokud se i přes veškerou vaši opatrnost dostanete do situace, kdy nájemník přestane platit, nezoufejte. Poradíme vám, jak postupovat. 

 

Když nájemník neplatí nájemné: místo výpovědi zkuste splátkový kalendář

Začněte tím, že zjistíte, proč nájemník přestal nájem platit. Vždy je dobré problém nejdříve řešit smírně. Výpadek mohl být způsobený dočasnou ztrátou zaměstnání, nenadálými mimořádnými výdaji. 

Pokud vidíte, že nájemník má vůli platit, dohodněte si společně splátkový kalendář. Zároveň požádejte nájemníka, ať podepíše tzv. uznání dluhu. Promlčecí doba se tak prodlouží na 10 let. V každém případě doporučujeme zaslat písemnou upomínku. V případě budoucího soudního sporu si tak ulehčíte dokazování. 

V případě dočasného výpadku příjmů můžete nájemníkovi i pomoci vyřešit jeho finanční situaci. Samozřejmě, že tím nemyslíme, že mu nájem odpustíte. Můžete ho ale nasměrovat na místní Úřad práce, kde může např. pořádat o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo dávku mimořádné okamžité pomoci. 

V případě, že smírná cesta není řešením, můžete přistoupit k výpovědi nájmu. Pokud nájemce dluží nájemné ve výši tří měsíčních nájmů (pozor, nemusí jít o nájmy za po sobě jdoucí měsíce), má obvykle pronajímatel právo podat okamžitou výpověď z bytu. 

 

Řešení neplatičů v době covidové: pandemická nejistota

Situace se nyní mění doslova každým dnem. Vyhlašují se nové podpory a úlevy. Minulý rok např. nájemníci byli v případě neuhrazeného nájemného chráněni. Sledujte proto aktuální situaci, než přistoupíte k výpovědi nebo jiným razantnějším krokům (doporučujeme stránky vlády a Ministerstva pro místní rozvoj). 

 

Myslete také na to, že mnoho nájemníků je nyní v bezprecedentní situaci. Někteří jsou sami podnikatelé a vládní opatření jim opakovaně zavřela provozovny. Někteří pracují na dohodu o provedení práce a tak tak jsou schopni udržet si minimální objem hodin. Pokuste se tuto situaci zohlednit, až budete společně řešit neuhrazený nájem. 

 

Tvůj správce – garantovaný nájem bez starostí 

Jak vidíte, pronájem bytu je sice na první pohled „snadný příjem“, stojí za ním ale mnoho hodin práce a trocha nejistoty. Pokud chcete pronajímat byt bez rizika, že narazíte na neplatiče, svěřte pronájem firmě Tvůj správce. Garantujeme nájem, postaráme se o byt a zajistíme komunikaci s nájemcem. A vy máte více času pro sebe!

NEZÁVAZNĚ POPTAT