Výhody služby

Tvůj Správce je služba, která Vám zajistí, aby Vaše investice pracovala pro Vás, nikoli opačně.
S námi se stává pronajímání bytu opravdu bezstarostnou záležitostí.

Garantované nájemné | TvůjSprávce.cz

GARANTOVANÉ NÁJEMNÉ

Garantujeme vám, že každý měsíc dostanete své nájemné i v případě neobsazenosti bytu.

Přebíráme odpovědnost za byt | TvůjSprávce.cz

PŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA BYT

Opravujeme provozní závady a vše udržujeme v původním stavu. Váš byt neztrácí svou hodnotu.

Maximalizace zisku | TvůjSprávce.cz

Maximalizace zisku

S rostoucí výší nájemného za byt roste i Váš příjem.

Spolehlivý podnájemník | TvůjSprávce.cz

SPOLEHLIVÝ PODNÁJEMNÍK

Výběru podnájemníků věnujeme mimořádnou péči. Je v našem zájmu, aby byli slušní, platili včas a o byt se starali jako o vlastní.

Dlouhodobý pronájem | TvůjSprávce.cz

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM

Díky zaměření na dlouhodobé pronájmy máme nad podnájemníky větší kontrolu.

Pravidelné reporty | TvůjSprávce.cz

PRAVIDELNÉ REPORTY

Pravidelně zasíláme reporty o průběhu plateb nájemného, stavu bytu a dalších nezbytnostech.

0 %
majitelů dostává své nájemné včas

Stáváme se Vašimi nájemníky, na které se můžete spolehnout. Každý měsíc Vám chodí na účet garantované nájemné a všechna rizika a starosti s pronajímáním bytu přecházejí na nás.

Byt dále dlouhodobě pronajímáme ověřeným zájemcům o bydlení, staráme se o jeho technický stav, řešíme případné závady a pravidelně ho kontrolujeme. Podnájemník vše řeší s námi, ale Vy o veškerém dění v bytě máte stále přehled.

100 %
majitelů nás opustilo z důvodu nespokojenosti
100 %
majitelů nás opustilo z důvodu nespokojenosti

Byt dále dlouhodobě podnajímáme ověřeným zájemcům o bydlení, staráme se o jeho technický stav, řešíme případné závady a pravidelně ho kontrolujeme. Podnájemník vše řeší s námi, ale Vy o veškerém dění v bytě máte stále přehled.

0 hodin
Tolik Vám zaberou za rok všechny aktivity
spojené s pronájmem Vašeho bytu.
ts

Tvůj Správce je služba, která Vám zajistí, aby Vaše investice pracovala pro Vás, nikoliv opačně.

Pronajímání bytu se s námi stává opravdu bezstarostnou záležitostí.

Kolik můj byt vydělá?

Vyplňtě kalkulačku a dozvíte se, kolik ušetříte.

GET STARTED

0$
Děkujeme, budeme Vás brzy kontaktovat

Summary

Popis Informace Množství Cena
Sleva:
Celkově:

Nacenit pronájem

Chcete spolehlivého nájemníka?