6 května, 2022

5 jednoduchých tipů, jak vyúčtovat služby nájemci (a jeden bonusový)

Čtení na 3 minuty 

 

Jaro – to nejsou jenom Velikonoce a sluníčko, ale také nepříjemné povinnosti. Kromě daňového přiznání je to i vyúčtování energií.  Marně vzpomínáte, co jste vlastně loni nájemníkovi dokládali, co máte spočítat a jak vyúčtování doručit? Nebo jste teprve začali pronajímat a účty jsou pro vás velká neznámá? Nebojte se, poradíme vám! 

💡Tip 1: Občanský zákoník má opomíjeného bratříčka 

Zákony a smlouvy jsou nuda, jsou ale potřebné. Jako pronajímatel víte, že nájem najdete v občanském zákoníku. Víte ale, že existuje i zákon č. 67/2013 Sb.? Má sice jenom 15 paragrafů, zato v něm najdete to podstatné o rozúčtování služeb. Včetně lhůt, práv a povinností, rozúčtování nebo možnosti paušální platby.  

A co je nejpodstatnější? Dobře uzavřená nájemní smlouva. V byste měli přesně vymezit, co hradí pronajímatel a co nájemce. Vše musí být samozřejmě v mezích zákona. Dobře definované rozúčtování služeb ve smlouvě předejde mnoha dalším nedorozuměním!

 

💡Tip 2: Lhůty se musí plnit 

Vyúčtování musíte nájemci doručit do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období. Není to vždycky duben: zúčtovací období může končit v libovolný měsíc. Začátek období určuje pronajímatel. Nesmí ale být delší než 12 měsíců. 

Počítejte také s tím, že nájemce může ve lhůtě 30 dnů od doručení vyúčtování reklamovat. Může vás také požádat o nahlédnutí do podkladů, na základě kterých jste vyúčtování provedli. Abyste předešli možným komplikacím, vysvětlete hned při předání vyúčtování nájemci jednotlivé položky a jejich výpočet. Předejdete pozdějším peripetiím. 

 

💡Tip 3: Jak vyúčtovat fond oprav 

Zákon – v tomto případě občanský zákoník v paragrafu 2247 – stanovuje, které služby nájemci poskytujete. Jedná se o:
„dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.“

Mezi tyto služby ale nepatří fond oprav, pojištění domu nebo odměna správci nemovitosti. Ty ze zákona vyúčtovat nesmíte. Platit je ale samozřejmě musíte. Jak na to? V tomto případě musíte být aktivní už na začátku pronájmu. Fond oprav, ale i další režijní náklady, které vám v nájmu vzniknou, zahrňte do kalkulace nájmu

NEZÁVAZNĚ POPTAT