Souhlas se zpracováním osobních údajů a marketingový souhlas

Tvujspravce s.r.o.
IČO: 06234321
sídlo: Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8,
spisová značka C 278624 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen Společnosti

mají právo zpracovat poskytnuté údaje soukromých i právnických osob za účelem poskytnutí nabídky obchodních služeb, obchodní komunikace a komunikování budoucích nabídek.

Naše produkty a služby garance nájmu a správa nemovitostí tvoříme pro skutečné lidi a firmy a jejich každodenní potřeby či ojedinělé situace. Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich klientů, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnou legislativou.

Při sběru, uchování a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem.

Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných produktů, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme pro splnění vaší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících stran.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných společností tvujspravce s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Podpisem tohoto dokument poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společností tvujspravce s.r.o. za účelem zasílání marketingových sdělení Společností a jejich obchodních partnerů, které Vám budou přizpůsobeny na míru. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb následující rok poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, kdy se našim klientem nestanete. Budou vaše údaje z našeho systému odstraněny. Proti našemu postupu ve věci správy vašich osobních údajů můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Kontaktní osobou pověřenou ochranou osobních údajů v naší společnosti je: Michal Rambousek, michal@localhost, tel.+420 607 049 078. Na tuto osobu se můžete obracet s dotazy ohledně správy vašich osobních údajů, pro přístup ke svým osobním údajům, které spravujeme, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Děkujeme za projevenou důvěru.

TvůjSprávce.cz

NEZÁVAZNĚ POPTAT