5 června, 2024

Co musí obsahovat dodatek k nájemní smlouvě?

Do bytu se přistěhoval další nájemník, vybavili jste ho drahým nábytkem nebo nastal čas zvýšit nájem? Všechny tyto situace můžete upravit dodatkem k nájemní smlouvě. Jak ho správně uzavřít, co by měl obsahovat a kdy je lepší rovnou uzavřít novou smlouvu?

Kdy uzavřít dodatek: chraňte váš majetek a dobré vztahy s nájemníkem

Dodatek k nájemní smlouvě byste měli uzavřít vždy, když se změní podmínky smlouvy nebo chcete smlouvu doplnit. Typickým příkladem je zvýšení nájemného, výše záloh nebo prodloužení trvání smlouvy. Mohou nastat i specifičtější situace: nájemce si pořídil psího mazlíčka a vy chcete v nájemní smlouvě lépe upravit povinnosti nájemníka, nebo se k němu nastěhuje rodina a vy chcete další obyvatele bytu doplnit do smlouvy.

Nikdy nespoléhejte na to, že se na některých pravidlech dohodnete jenom ústně. Nájemní smlouvu můžete platně změnit jenom písemně. Navíc jasné podmínky nájmu předcházejí možným konfliktům a umožňují dobrý vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem. Nezapomeňte dodatek s nájemníkem předem projednat. Bez jeho podpisu dodatek nebude platný. Pokud si nejste jistí, jestli jste dodatek sepsali správně, obraťte se na právníka.

Co vše by měl dodatek k nájemní smlouvě obsahovat

Jak dodatek správně napsat? Dodatek uzavírejte vždy v písemné formě. Kromě přesného popsání změn by měl obsahovat základní údaje o smluvních stranách a odkaz na smlouvu, kterou mění. Dodatek by neměl být v rozporu s původní smlouvou ani s platným právem (zejména občanským zákoníkem). Způsob uzavírání dodatků můžete také přímo upravit v původní nájemní smlouvě.

Základní údaje, které by měl dodatek ke smlouvě obsahovat:

  • označení stran

U pronajímatele i nájemce uveďte aspoň: jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště, nejlépe také číslo dokladu totožnosti, v případě právnických osob firmu a IČO.

  • označení původní nájemní smlouvy

Uveďte název, strany a datum uzavření smlouvy.

  • přesná specifikace změn, kterých se dodatek týká, včetně pojmenování ustanovení původní nájemní smlouvy, která mění
  • datum účinnosti dodatku
  • datum a podpis stran

Pokud uzavíráte dodatků více, doporučujeme je vzestupně číslovat.

Měníte více částí smlouvy? Raději uzavřete novou

Smlouvu můžete měnit více dodatky. Pokud však chcete měnit několik ustanovení smlouvy najednou nebo jste uzavřeli příliš mnoho dodatků, díky kterým je smlouva nepřehledná, je načase uzavřít smlouvu novou. Vyhnete se tak situaci, kterou bychom laicky mohli nazvat „dodatkový salát“. Platí, že čím více ustanovení původní smlouvy měníte, tím nižší bude právní jistota v případě sporů.

S pronájmem se můžete spolehnout na profesionály

Nevíte, jak správně dodatek sepsat? Svěřte váš pronájem odborníkovi. Tvůj Správce najde ideálního nájemníka, uzavře kvalitní nájemní smlouvu a postará se o veškerou administrativu. Včetně aktualizace smlouvy, dodatků i případného zvyšování nájemného nebo záloh. Váš byt bude v bezpečí a vy získáte pravidelnou rentu i v měsících, kdy nebude pronajatý. Budete tak mít pronájem bez starostí a více času pro sebe.

 

NEZÁVAZNĚ POPTAT