23 září, 2019

Dohoda se svolením k přímé vykonatelnosti

Pronajímání nemovitosti může být zdrojem příjemných peněz navíc. Pokud ale máte smůlu a i po důsledném prověření se z nájemníka vyklube neplatič, máte zaděláno na problém a situace se může rázem obrátit o 180 stupňů. Nejenže nic nevyděláte, ale ve vleklém soudním sporu budete hradit kromě soudních výloh i práci exekutorů. Pomoci může takzvaná dohoda se svolením k přímé vykonatelnosti sepsaná notářem.

Neplatí, nekomunikuje, odmítá byt opustit

Nejprve si řekneme, co vlastně tato dohoda znamená. Jde o to, že pokud nájemník neplatí a navíc se odmítá z bytu vystěhovat, s touto doložkou jste oprávněni ho okamžitě vystěhovat, bez zdlouhavého čekání na rozhodnutí soudu. Většinou je v ní uvedeno, že nájemník souhlasí s exekučním vyklizením, pokud nebude hradit nájem déle než tři měsíce.

Je to výborná pojistka proti případným neplatičům a hlavně těm, kteří odmítají byt opustit.

Zkušenost je totiž taková, že pokud se tyto spory řeší soudní cestou, táhnou se i několik let. A mezitím nájemník bydlí, neplatí a vy přicházíte o své peníze. Dlužníci se navíc často schválně odvolávají, což soudní spor ještě více protahuje. Majitel mezitím platí nejen soudní výlohy, ale později i případné náklady na exekutory. A i když soud dopadne ve prospěch majitele, dlužník vyhlásí osobní bankrot a majitel ze svých peněz nakonec nevidí téměř nic. Nehledě na to, že samozřejmě po celou dobu sporu nemůže svou nemovitost využívat.

Na podpis dokumentu myslete předem

Z výše uvedeného je patrné, že sepsat dohodu se svolením k přímé vymahatelnosti je opravdu prozíravé.

Pozor se musí dát na to, že tato dohoda musí být sepsána notářem. Bude vás to stát zhruba 3.000 korun – cena je stanovena dle notářském tarifu.

Důrazně doporučujeme tuto dohodu sepsat a nechat podepsat nájemníkem již při uzavírání nájemní smlouvy. Není to sice podmínka, ale je dobré si veškeré práva a povinnosti nájemního vztahu vyjasnit hned na začátku. Později by vám již nájemník nemusel doložku podepsat. Je tedy potřeba na toto myslet zavčas, ideálně už při sepisování smlouvy.

Dále je potřeba mít na paměti, že tuto dohodu lze uzavřít pouze u nájemní smlouvy na dobu určitou. U nájemní smlouvy na dobu neurčitou nelze tuto dohodu uzavřít, respektive použít v exekučním řízení.

Náležitosti dohody o vymahatelnosti

V dohodě o vymahatelnosti by měly být uvedeny následující skutečnosti:

  • Označení osoby povinné a osoby oprávněné
  • Skutečnosti, na nichž se nárok zakládá (čili nájemní smlouva)
  • Předmět plnění (vyklizení bytu)
  • Doba plnění (termín vyklizení)
  • Výslovné prohlášení osoby povinné o svolení k vykonavatelnosti notářského zápisu

Pokud tedy uplyne sjednaná doba nájmu a nájemník se odmítá odstěhovat, stačí podat u vámi vybraného exekutora exekuční návrh, a na základě dohody jako exekučního titulu příslušný soud pověří vámi vybraného exekutora bez větších průtahů provedením exekuce (většinou v rámci několika dní).

U problémových nájemníků je často výhrou už to, že se jich za poměrně krátkou dobu majitel zbaví. I kdyby z nich nakonec nedostal ani halíř, aspoň má v rozumné době byt opět k dispozici a může ho dál pronajímat spolehlivějším nájemníkům.

NEZÁVAZNĚ POPTAT