31 března, 2023

Energetická nezávislost: budoucnost bytových domů

Raketově rostoucí ceny energie motivují Čechy k nákupu solárních panelů a tepelných čerpadel. Zatímco rodinné domy mají přechod k zelené energii snadný, pro byty byla zelená energie téměř nedostupná. To se má nyní změnit: vyhláška ERÚ umožňuje využití fotovoltaiky a spravedlivé rozúčtování.

V bytě nemůžete prostě dát solární panel na balkon

Instalace fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel v rodinných domech zažívá boom. Každý se chce zabezpečit před rostoucími cenami energií. Bytové domy však doposud tento trend míjel. Důvody jsou nasnadě: solární panel si prostě nemůžete dát na balkón, v bytovém domě se musí shodnout vlastníci bytů.

Každý, kdo v bytovém bytě žil, nebo aspoň viděl film Vlastníci, už tuší, kolik problémů přitom může nastat. Některé domácnosti s instalací zelené energie nemusí souhlasit, sdílení vyrobené energie může působit velké neshody. Do loňského roku totiž nebylo sdílení nijak zákonem ošetřeno.

Některé bytové domy se proto rozhodly pro vlastní řešení: sloučily všechna odběrná místa do jednoho. Tento postup však nebyl výhodný a přímo Energetický regulační úřad před ním varoval. Sloučením zanikla odběrná místa jednotlivých bytů. Ty si tak nemohly samostatně vybírat dodavatele energie a ztratily ochranu spotřebitelské legislativy. Pro systém zkrátka přestaly existovat.

Vyhláška ERÚ vyřeší sdílení elektřiny v bytových domech

Zlepšení přístupnosti obnovitelných zdrojů pro bytové domy měl přinést nový energetický zákon. Jeho přijímání však trvá déle, než bylo plánováno. S řešením proto přišel překvapivě přímo Energetický regulační úřad. Novelou vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou zavedl tzv. vůdčí odběrné místo.

To bude prodávat přebytky energie do sítě. Kromě něj zůstanou tzv. přidružená odběrná místa, tedy jednotlivé byty. Ty si tak stále budou moci vybírat dodavatele energie. Pokud některý vlastník bytu nebude mít zájem se zúčastnit, nemusí. Vyrobená energie se bude rozdělovat mezi jednotlivé byty podle tzv. alokačního klíče. Zároveň musí dojít k instalaci nových elektroměrů vyššího typu měření B. distributoři nabízejí po dohodě s ERÚ v tomto případě výměnu zdarma.

Vyhláška však neřeší všechny problémy sdílení elektřiny. Stěžejní zůstává novelizace energetického zákona – první část již byla schválena v rámci tzv. lex OZE 1, tzv. lex OZE 2 nyní schvaluje vláda. Zákon by měl umožnit vznik tzv. energetických komunit, posílit práva spotřebitele a energetickou bezpečnost. Povinnost zavedení komunitní energetiky rovněž vyplývá ze směrnic EU.

Komunitní energetika: budoucnost je lokální

Vytváření místních energetických komunit by v budoucnu mohlo zcela změnit centralizovaný trh s energií. Bytové domy, podnikatelé, ale také obce nebo školy se mohou dohodnout, že společně vybudují nezávislé zdroje energie, které budou společně sdílet. Přebytky pak dodávají do veřejné sítě a financují z nich komunitní projekty. První energetická komunita vznikla už v roce 1975 v Dánsku. Tehdy využívala energii větrné elektrárny.

Nejvíce komunitních projektů najdeme v Německu, Austrálii nebo USA. Tyto země již překonaly počet 2 milionů solárních instalací na domech. Např. Německo od roku 2018 produkuje více než polovinu energie z obnovitelných zdrojů, z toho polovinu vlastní družstva nebo občané. Např. družstvo EGIS má nyní téměř 1800 členů a celkem postavilo přes 155.000 kusů solárních panelů.

Zelená úsporám i pro byty

Zvažujete pořízení fotovoltaiky i pro vaše společenství vlastníků? Podobně jako v případě rodinných domů, i bytové domy nebo družstva mohou přechod na energii částečně financovat z veřejných zdrojů. Nová zelená úsporám nabízí dotaci 15.000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu, 10.000 Kč za 1 kWh elektrického akumulačního systému a 5.000 Kč za připojenou bytovou jednotku. Žádost můžete podat online prostřednictvím AIS SFŽP.

NEZÁVAZNĚ POPTAT