20 ledna, 2023

Jak správně napsat dodatek k nájemní smlouvě

Chystáte se zvýšit nájem nebo prodloužit smlouvu na dobu určitou? Pokud chcete změnit nájemní smlouvu, měli byste k ní uzavřít tzv. dodatek. Jak jej správně formulovat, co do něj (ne)patří, kdy jej nepotřebujete a jak na dodatkový salát – to vše se dozvíte na našem blogu. A k tomu vysvětlíme pár triků k (ne)prodloužení smlouvy na dobu určitou.

Čtení na 3 minuty

Proč vlastně psát dodatek k nájemní smlouvě?

Možná vás napadne zvyšování nájmu nebo prodloužení smlouvy. Dodatky se ovšem hodí při všech situacích, kdy chcete změnit, doplnit nebo upřesnit původní nájemní smlouvu.  Může se jednat o změnu v počtu osob, které pronajatý byt užívají, změna ve vybavení bytu (třeba když jste do pronajatého bytu zakoupili drahou sedací soupravu), změna plateb za energie nebo třeba změna ve výši smluvních pokut.

Dodatkem můžete v podstatě změnit jakékoli ustanovení smlouvy, pokud to umožňuje zákon.

Sepište ho písemně a nezapomeňte na podstatné náležitosti

Jak správně dodatek sepsat? Možná jste se právě s nájemcem dohodli zvýšení nájmu e-mailem. Pozor, takto nájemní smlouvu měnit nelze. Podle občanského zákoníku můžete písemnou smlouvu měnit jenom písemně (viz par. 564 občanského zákoníku).

Dodatek musí obsahovat aspoň tyto náležitosti:

  • kdo jej uzavírá – tedy dostatečně přesné určení stran (nájemce a pronajímatele)
  • které smlouvy se týká – uveďte např. název a předmět smlouvy a datum podpisu stran
  • předmět dodatku – která ustanovení smlouvy měníte (nejlépe uveďte jich číslo nebo jiné označení) a jaké je jejich nové znění
  • datum a podpis stran

Bez těchto informací dodatek nemusí být platně uzavřen. Vždy se však snažte být co nejpřesnější. Projděte si také celé znění smlouvy po začlenění dodatku – odhalíte tak případné nepřesnosti nebo nejasnosti. Pro větší přehlednost dodatky vzestupně očíslujte. Pokud si chcete být skutečně jistí, poraďte se s právníkem.

Zvyšování nájmu

Nejčastěji zřejmě budete uzavírat dodatek o zvyšování nájmu. Možností, jak změnit výši nájemného, je ale více. Někdy ke zvýšení může dojít i automaticky – třeba při aktivaci inflační doložky. O tom, jak správně zvýšit nájem, jsme ostatně už psali. Podobně můžete dodatkem změnit výši plateb za energie, pokud je nájemce hradí pevnou částkou (v případě záloh je můžete zvýšit jednostranně za dodržení určitých pravidel).

Úskalí smlouvy na dobu určitou: jak na kličku v zákoně

Nájemní smlouvu na dobu určitou obvykle prodlužujete dodatkem. Pokud jste se ovšem rozhodli, že v pronájmu pokračovat nechcete, můžete být nepříjemně překvapeni. To když po třech měsících zjistíte, že nájemce v bytě stále bydlí a smlouva se ze zákona automaticky prodloužila o další období. O této kličce v zákoně a způsobu, jak neprodloužit smlouvu na dobu určitou, jsme psali na našem blogu.

Pokud se chcete obdobným obtížím vyhnout, uzavřete dodatek ke smlouvě, ve kterém výslovně vyloučíte automatické prodloužení nájmu. Na podobné ustanovení pak myslete vždy při uzavírání nové smlouvy.

Dodatkový salát raději nahraďte novou smlouvou

Uzavřeli jste kromě několika zvýšení nájmů i dodatek o nových zálohách, změně ve vybavení bytu, změně v počtu nájemníků, a několik dalších dodatků? Pokud vršíte dodatek na dodatek, je pro přehlednost i právní jistotu vhodnější uzavřít novou smlouvu. Stejně tak uzavřete novou nájemní smlouvu, pokud chcete podstatnou část původní smlouvy zrušit nebo změnit. Doporučujeme poradit se při jakýchkoli smluvních změnách s právníkem.

Dodatky vás nebaví? Svěřte pronájem bytu profesionálům

Sepisování dodatků a změny smluv jsou pro vás únavné? Pokud nechcete zbytečně trávit čas papírováním, svěřte váš byt společnosti Tvůj Správce. Postaráme se o váš byt, zařídíme všechny administrativní povinnosti, a hlavně – garantujeme nájem. Vy tak máte skutečný pasivní příjem, pronájem bez starostí a více času pro sebe.

 

NEZÁVAZNĚ POPTAT