23 září, 2019

Jak vystěhovat neplatícího nájemníka

V minulém článku jsme se zaměřili na to, co dělat v případě, že nájemník neplatí nájem. Dnes se posuneme ještě kousek dál a podíváme se na případy, kdy nájemník nejenže neplatí nájem, ale navíc se následně odmítá odstěhovat. Co v takovém případě dělat, jak postupovat a jaké jsou zákonné možnosti pronajímatele? To si řekneme v dnešním článku.

Standardní postup při neplacení nájmu

Pokud nájemník nezaplatí nájem vč. služeb, pronajímatel ho na tento fakt nejprve musí písemně upozornit a specifikovat, že neplacením nájemného hrubě porušuje svou povinnost vyplývající z nájmu. Může samozřejmě i telefonicky či osobně, ale pro případné pozdější spory je nutná i písemná verze.

Pokud se situace nevyřeší a nájemník stále dluží za nájem či služby, můžete mu dát písemnou výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou. A to jak u smlouvy na dobu určitou, tak u smlouvy na neurčito. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce, který následuje po doručení výpovědi nájemníkovi.

V případě nezaplacení tří nájmů a nákladů za služby můžete dát nájemníkovi písemnou výpověď bez výpovědní doby (platí pro smlouvu na určito i neurčito). Pozor, nemusí jít o tři po sobě následující měsíce. Určující je v tomto případě celková dlužná částka, která musí dosáhnout nebo převýšit částku tří měsíčních nájmů včetně služeb. Ve výpovědi rovnou určete přiměřený termín k odevzdání bytu, nejdéle však do 1 měsíce od doručení výpovědi.

Když to nejde po dobrém

Každopádně je nutné se připravit na to, že boj s člověkem, který se nechce dobrovolně odstěhovat, bývá i při použití všech zákonných prostředků běh na dlouhou trať. Nájemník totiž mlže dělat účelové obstrukce a celé řízení tak výrazně protáhnout. Do dvou měsíců ode dne písemného doručení výpovědi může nájemník u soudu podat návrh k přezkoumání oprávněnosti výpovědi.

 

Vy jako pronajímatel se naopak můžete obrátit na soud a podat žalobu na vyklizení nemovitosti.

V lepším případě soud následně obě žaloby na návrh spojí a řeší je společně. V horším případě je nespojí a žalobu o vyklizení bytu pozastaví do doby, než rozhodne o oprávněnosti výpovědi z nájmu. Vzhledem k průměrné délce soudních řízení v ČR se může celý proces protáhnout klidně o pár let.

Má to vůbec řešení?

Co se týče zákonných možností, má pronajímatel v případě obstrukčního chování nájemníka opravdu dosti svázané ruce.

Častým nápadem pronajímatelů na rychlé vyřešení problému je faktické odpojení vody či elektřiny. Ale pozor, v tomto případě by mohlo být Vaše jednání kvalifikováno jako trestný čin. A to ať už energie odpojíte sami nebo úmyslně nezaplatíte dodavateli a energie následně odpojí on.

Podobné je to v případě, že by vás napadlo nájemníkovy věci někam vystěhovat a následně nechat vyměnit zámek ve dveřích. I toto je nezákonný postup a můžete se dopustit trestného činu porušování domovní svobody a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Je nutné konstatovat, že jediným zcela legálním postupem je opravdu jen podání žaloby na vyklizení nemovitosti a následná exekuce. Legální cesta k rychlejšímu řešení situace bohužel neexistuje.

Trvalé bydliště v místě nájmu. Problém?

Co když má nájemník v pronajatém bytě zároveň trvalé bydliště, mění se tím něco?

Na prvním místě bych chtěl zdůraznit, že na zřízení trvalého bydliště v místě nájmu nemá pronajímatel žádný vliv. Resp. nemůže ho nájemníkovi zakázat, jak se často tvrdí.

Ke zřízení trvalého bydliště v místě bydlení může mít nájemník nejrůznější legitimní důvody. A pokud je to řádný nájemník, neměl by mít pronajímatel s tímto faktem žádný problém.

Trvalým bydlištěm v místě nájmu se tedy de facto pro pronajímatele nic zásadního nemění.

Pokud se nájemník dostane do exekuce, bude byt, ve kterém bydlí prvním místem, které exekutor navštíví. Udělal by to ale tak jako tak, trvalé bydliště jeho cestu do bytu jenom o něco urychlí. Na další postup exekutora ale přítomnost či nepřítomnost trvalého bydliště nebude mít žádný zásadní vliv.

Exekutor samozřejmě může zabavit movité věci v bytě. Z toho důvodu je velmi žádoucí mít přesný a podrobný seznam věcí, ze kterého bude jasně patrné, co patří pronajímateli a co nájemníkovi. Tento seznam by měl být uveden v předávacím protokolu k nemovitosti, který je součástí nájemní smlouvy.

Stále ovšem platí, že nejjistější cestou, jak se vyhnout problematickému nájemníkovi je prevence. U každého nájemníka si před uzavřením nájemní smlouvy dobře prověřte jeho finanční stabilitu a případné dluhy či exekuce.

NEZÁVAZNĚ POPTAT