21 února, 2022

Když se soused neslyší: jak na rušení nočního klidu v bytě

Konečně večer. Lehnete si do postele a tiše usínáte u oblíbeného seriálu. Když v tom se od souseda ozve křik, bouchání hrnců a rachot padajícího nádobí. Do toho se rozštěká pes o patro níž. Sousedka chce rámus přebít poslechem Moravanky. I když je nahluchlá, hádku slyší dokonale. A vy si tiše heurékujete sluchátka s lepším odhlučněním. Rušení nočního klidu se ale dá řešit elegantněji. 

Co je noční klid? 

Všichni máme v podvědomí, že od desíti večera do šesti do rána je doba, která je určená k odpočinku. Rušení nočního klidu je přestupek podle par. 5 zákona o přestupcích. Vaše obec může vymezit ve výjimečných případech kratší dobu nočního klidu – třeba při slavnostech nebo koncertech. Hlukem se zabývá i zákon o ochraně veřejného zdraví, který v par. 34 také vymezuje noční klid. 

A jak může noční klid narušovat soused? Třeba hlasitým křikem, hrou na hudební nástroj, stěhováním nábytku, poslechem hlasité hudby nebo hlučným úklidem. Nezřídka se stává, že aktivní soused začne s úpravami bytu už za rozbřesku a vy slyšíte vrtačku v sobotu v 5 ráno. 

 

Musím změřit, jak moc hlasitý byl soused? 

Řekl vám soused, že byl potichu a že máte dokázat měřením, kolik decibelů vyprodukoval? V tomto případě je právo na vaší straně. Nemusíte přesně změřit, jaký hluk v noci vyvinul – to by ostatně bylo komplikované – postačí svědectví. Třeba policistů, které jste na místo přivolali, nebo dalších postižených sousedů. 

 

Hluk z vedlejší hospody: pro provozovny platí limity hluku 

Jiná je situace, pokud hluk přichází z provozovny (např. hlasitá hudba z vedlejšího baru). Nařízení vlády stanovuje hygienické limity hluku, které by v obytném domě v době nočního klidu neměly přesáhnout 30 decibelů a mimo noční klid 40 dB. Obec může také nadměrný hluk regulovat vyhláškou, kterou omezí otevírací dobu hospod a dalších zařízení, která produkují nadměrný hluk. 

 

Jaká pravidla platí u vás v domě? 

Bližší úpravu sousedských vztahů najdete v domovním řádu družstva nebo společenství vlastníků. Ten obvykle obsahuje detailní ustanovení o povinnostech majitelů bytů a rušení nočního klidu. Družstvo, resp. společenství vlastníků, má k dispozici také sankce, pokud někdo z obyvatel domu řád porušuje. 

 

Než se začnete soudit, zkuste si promluvit

Není ale vhodné problém řešit hned veřejně. Při prvním hlučném večeru zkuste za sousedem zajít a domluvit se. Je možné, že si ani neuvědomuje, jak nahlas má puštěnou televizi nebo jak brzy začal v bytě kutit. Pokud domluva nepomůže, je na čase řešit problém oficiální cestou. Napište mu dopis, ve kterém své výtky vyjádříte písemně, včetně toho, jakou si přejete nápravu. Dopis zašlete doporučeně, abyste měli důkaz pro případ pozdějšího sporu. 

Další možností je promluvit si s bytovým družstvem nebo společenstvím vlastníků. V krajním případě můžete problém řešit soudní cestou. Majitel bytu se totiž podle par. 1013 občanského zákoníku má zdržet tzv. „imisí“, kterými je i obtěžování hlukem.

 

Když o problému ví celý dům 

Družstvo, resp. společenství vlastníků, má více možností, jak si s narušitelem klidu v domě poradit. Už samotné projednání tohoto problému na členské schůzi vyvine na hlučného souseda přiměřený tlak. Pokud své chování nezmění, může krajním případě družstvo problematického souseda vyloučit, případně může společenství vlastníků podat návrh na prodej bytové jednotky. 

 

Nepomohla domluva ani schůze vlastníků? Volejte policii 

Pokud si s hlučným sousedem stále nevíte rady, zavolejte hlídku městské nebo státní policie. Rušení nočního klidu je přestupek, za který může udělit blokovou pokutu. Může se ale také stát, že celý problém vyřeší jen domluvou. Vy už ale budete mít důkaz, že soused měl s rušením nočního klidu potíže. Policii však můžete v případě trvalého porušování nočního klidu volat i opakovaně.

 

Když ruší noční klid nájemník, odpovědný je pronajímatel 

Narušuje klid v domě nájemník v pronajatém bytě? Za hluk, ale i jiné imise v bytě odpovídá jeho majitel. Obraťte se proto na něj. Majitel může hlučnému nájemníkovi vypovědět nájemní smlouvu. Pokud nájemník opakovaně závažným způsobem narušuje domovní pořádek, může po předchozím upozornění pronajímatel dokonce přistoupit k okamžitému zrušení nájemní smlouvy. 

V případě, že nájemník ani majitel bytu na stížnosti na hluk nereagují, je možné problém řešit soudní cestou. Ta je však zdlouhavá a nákladná – a budete si muset připravit pro svá tvrzení důkazy. 

NEZÁVAZNĚ POPTAT