Nájemník chce trvalé bydliště v místě nájmu. Jak postupovat?

Share on facebook
Sdílej na Facebooku
Share on linkedin
Sdílej na LinkedIn
Share on whatsapp
Sdílej na WhatsApp

Majitelé bytů se často zdráhají odsouhlasit nájemníkovi zřízení místa trvalého pobytu v pronajatém bytě. Mají obavy z případných exekucí či jiných problémů. Jsou ale tyto obavy oprávněné a mají vůbec právo o tom rozhodovat nebo je v tomto ohledu zákon na straně nájemníků?

Proč měnit trvalý pobyt

Je to jeden z klasických evergreenů, který řeší mnoho nových nájemníků. Přestěhují se do nájemního bytu a stojí před otázkou, zda si nechat místo trvalého pobytu (dříve označované jako trvalé bydliště), na původním místě nebo na místě novém.

Logických důvodů ke změně místa trvalého pobytu existuje celá řada. Od snadnější komunikace s úřady přes doručování poštovních zásilek, získání parkovací karty až po zápis dítěte do školky nebo k získání příspěvku na bydlení.

Zkušenost je ale taková, že majitelé bytů velmi často nechtějí v tomto ohledu nájemníkům vyhovět a změnu odsouhlasit. Jejich nejčastějšími argumenty jsou to, že pokud zřízení místa trvalého pobytu nájemníkovi odsouhlasí, budou mít po ukončení nájmu problém nájemníka vystěhovat, případně budou mít problémy, pokud se nájemník z nějakého důvodu dostane do exekuce.

Obavy majitelů jsou zbytečné

Pokud to vezmeme od konce, tak z hlediska pronajímatele není příliš na místě mít z čehokoliv podobného strach. Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech totiž zřízení místa trvalého pobytu v žádném případě nezakládá žádné právo k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Pokud by nájemník po ukončení nájmu z nějakého důvodu nezměnil (nezrušil) místo trvalého pobytu na stávající adrese, může tak učinit sám pronajímatel. Stačí na ohlašovně obecního úřadu doložit, že zaniklo užívací právo občana k objektu. Pokud úřad údaj o místě trvalého pobytu zruší, je pak pro dotyčného místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu ke zrušení došlo. Za zrušení trvalého pobytu pronajímatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 korun.

Majitel změně nezabrání

Jednoznačně hlavním mýtem, který je třeba vyvrátit, je možnost majitelů bytů zabránit novému nájemníkovi ve změně místa trvalého pobytu. Žádná taková možnost totiž ze zákona neexistuje. Majitelé bytů se tedy můžou klidně stavět na hlavu, ale změně zabránit nemohou. Ono ani není proč. Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že by to nedávalo logiku. Žádné právní ani vlastnické závazky totiž touto změnou nevznikají. Není tedy důvod k obavám.

Každopádně vždy je vhodnou prevencí před jakýmikoliv problémy řádně sepsaná nájemní smlouva a hlavně předávací protokol, ve kterém je vždy jasně uvedeno, jaký majetek patří pronajímateli a jaký nájemníkovi (např. vnitřní vybavení bytu).

Stává se, že někteří majitelé bytů dají ustanovení o nemožnosti změny místa trvalého pobytu nájemníka do nájemní smlouvy. Takové ustanovení je ale ze zákona neplatné.

Změna místa pobytu snadno a rychle

Pojďme si ale také říct, jaký je postup z hlediska nájemníka.

Pokud se rozhodne ke změně místa trvalého pobytu, bude muset navštívit ohlašovnu místně příslušného obecního úřadu. Tam vyplní příslušný formulář a musí doložit oprávněnost k užívání bytu, tedy nájemní smlouvu. Anebo předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (v daném případě vlastníka bytu, který jej pronajímá) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Pokud se majitel na ohlašovnu dostaví osobně s nájemníkem, není ověřené písemné potvrzení potřeba, protože majitel potvrdí souhlas osobně na místě. Nájemník zaplatí správní poplatek ve výši 50 korun a od úředníků dostane potvrzení o změně trvalého pobytu, který slouží jako náhradní doklad.

Současně s ohlášením trvalého pobytu je vhodné podat žádost o vydání nového občanského průkazu, ve kterém už bude zapsána nová adresa trvalého pobytu.

 

Pronajmeme si Vaši nemovitost

Kolik můj byt vydělá?