8 října, 2020

Nájemník chce trvalý pobyt v místě nájmu. Jak postupovat?

Našli jste ideálního nájemce, a najednou vám položí tu záludnou otázku: „Můžu k vám nahlásit trvalé bydliště?“ Okamžitě se vám vybaví všechny komplikace: co když má exekuci, o které nevíte? Co když si pak bude bydlení nárokovat, a už ho nevystěhuju? A jak ho odhlásím, až se odstěhuje? Možná jsou vaše obavy zbytečné. Podíváme se na trvalý pobyt, který mnozí znají ještě jako trvalé bydliště, bez předsudků. 

Potřebuje nájemník souhlas majitele? 

Přestože si to mnoho pronajímatelů stále myslí, souhlas majitele nemovitosti není k přihlášení trvalého pobytu potřeba. Pokud by takové ustanovení bylo zahrnuto v nájemní smlouvě, je toto ustanovení neplatné

Pronajímatelé se však nemají čeho obávat. Pokud nahlédnete do zákona o evidence obyvatel, § 10 odst. 2, zjistíte, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, do nějž se občan přihlašuje, ani k vlastníkovi nemovitosti. Trvalý pobyt tedy neznamená, že nebudete moci nájemníka odstěhovat, nebo že si bude dělat na byt jakékoli nároky. Pokud se obáváte případné exekuce, nezbývá než podotknout, že exekutor přijde do místa, kde se dlužník fyzicky zdržuje, bez ohledu na to, kde má trvalý pobyt

 

Bojíte se komplikací? Nájemníka si prověřte

Přestože trvalý pobyt nezakládá žádná práva k objektu, je vhodné být obezřetný. Samozřejmostí by mělo být důkladné prověření potenciálního nájemníka. Nahlédněte do všech veřejných registrů, kde můžete zjistit jeho finanční situaci (např. registr dlužníků). 

Vhodná je také kvalitně sepsaná nájemní smlouva. Její součástí by měl být předávací protokol, ve kterém jasně vymezíte, které vybavení patří pronajímateli. Velmi vhodné je protokol doplnit i fotodokumentací. Pokud by došlo k nešťastné situaci, kdy by nájemníka postihla exekuce, může pronajímatel protokol použít jako doklad o vlastnictví. V případě, že by majetek byl zahrnut do exekuce, má možnost se bránit tzv. vylučovací žalobou. 

 

Proč vlastně nájemník mění trvalý pobyt? Důvod může být škola nebo parkování

Možná se nájemníka sami chcete zeptat, proč vlastně nějakou změnu dělá. Možná máte taky pořád trvalý pobyt na adrese rodičů, i když už deset let bydlíte jinde. Nechápete tedy, proč se nájemník chce otravovat s úřady a zase měnit občanku (má přece počkat, až se ožení, a vzít to při jednom, ideálně při prodloužení platnosti). Že on má něco za lubem? 

Možná ano, ale jinak, než si myslíte. Změna trvalého pobytu má své praktické důvody. Pomůže při komunikaci s úřady a doručováním pošty. Nezbytná je pro rodiče, kteří chtějí v místě pobytu zapsat dítě do školy nebo školky (ano, jde to mimo místo pobytu, ale získat místo je o dost těžší). A nesmíme zapomenout na další drobnosti, jako třeba parkovací karta v místě bydliště. 

Je také nutné se na věc podívat z druhé strany: pokud nájemce změní trvalý pobyt, a projde si tak úředním kolečkem změny adresy (změna na úřadě, včetně změny dokladů, následné oznámení zaměstnavateli, bance, stavební spořitelně, a dalším institucím, u kterých máte nahlášenou adresu), má o bydlení ve vašem bytě zájem – našli jste pravděpodobně dlouhodobého nájemníka. Pokud je spolehlivý a o byt se stará jako o vlastní, máte vlastně vyhráno. 

 

Jak lze provést změnu trvalého pobytu? 

Samotná změna trvalého pobytu je administrativně velmi jednoduchá. Pokud se pro ni nájemník rozhodne, postačí mu: 

    • doklad totožnosti s fotografií (typicky občanský průkaz nebo pas), 
  • nájemní smlouva a 
  • vyplněný formulář žádosti

Změna se provádí v tzv. ohlašovně místně příslušného obecního úřadu (tedy úřadu obce, ve které se k pobytu přihlašujete). Správní poplatek za změnu je 50 korun. Pokud by nájemník nájemní smlouvu neměl, potřeboval by úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (tedy vlastníka bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. 

Úřad zároveň vystaví potvrzení o změně trvalého pobytu. Současně je vhodné podat žádost o vydání nového občanského průkazu, ve kterém už bude zapsána nová adresa trvalého pobytu. Po změně trvalého pobytu však čeká nájemníka docela nepříjemné kolečko nahlášení změny adresy všem, kterých se to týká. V mezidobí může využít možnosti České pošty přesměrovat všechny zásilky ze staré na novou adresu. 

 

Jak zrušit trvalé bydliště, když se nájemník odstěhuje? 

Pronajímatel může také mít strach, že se nájemník odstěhuje, ale trvalý pobyt mu zůstane. A kdykoliv může přijít exekutor, o kupících se poštovních obálkách a reklamních katalozích nemluvě. 

Dobrá zpráva je, že pronajímatel může trvalý pobyt ukončit sám, jakmile se nájemce odstěhuje. Na ohlašovně pouze doloží, že zaniklo užívací právo občana k objektu. Pokud úřad údaj o místě trvalého pobytu zruší, je pak pro dotyčného místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu ke zrušení došlo. Za zrušení trvalého pobytu pronajímatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 korun.

 

Když chcete mít jistotu, zvolte správcovskou společnost 

Nejste si jistí, jestli umíte nájemníka správně prověřit? Máte strach, že se nebude chtít vystěhovat, nebo vám způsobí jiné komplikace? Svěřte váš byt společnosti Tvůj správce. S pronájmy máme zkušenost, umíme spolehlivě prověřit nájemníky a hravě si poradíme i s nestandartními požadavky. Budeme vám garantovat nájem, a vy tak budete mít stabilní příjem, klidný spánek a více času pro sebe. Třeba na změnu trvalého bydliště!

NEZÁVAZNĚ POPTAT