23 září, 2019

Platba záloh za energie – rady a tipy, jak ušetřit

Pokud pronajímáte byt, budete muset vyřešit otázku, zda zálohy za energie platit sami nebo je přepsat na nájemníka. Podíváme se na to, která varianta je výhodnější, jak zálohy optimálně nastavit a zda se dá v této oblasti ušetřit. Zaměříme se také na to, jak postupovat, pokud jste vlastníkem více bytových jednotek nebo např. celého činžovního domu.

Kdo s koho v případě platby záloh

Základní otázkou je, zda je lepší, aby platil zálohy za energie nájemník, či pronajímatel. Obě varianty mají své klady a zápory.

V prvé řadě je potřeba zmínit, že pronajímatel může na nájemníka ze zákona převést pouze platbu elektřiny a plynu. Vodné a stočné, případně teplou vodu z teplárny musí vždy platit přímo pronajímatel.

Na nájemníka dále nelze přímo přepsat např. poplatky za odvoz komunálního odpadu či za služby spojené s užíváním společných prostor (úklid, osvětlení, výtah apod.).

Jaké jsou tedy hlavní výhody, pokud pronajímatel převede platby na nájemníka:

  • nájemník si sám vybírá poskytovatele a řeší platby
  • při zvýšení záloh odpadá starost se změnami ve smlouvě a nastavováním nového trvalého příkazu v bance
  • pronajímatel neřeší každoroční vyúčtování
  • odpadá starost s případným vymáháním nedoplatků
  • pokud skončí sjednaná doba nájmu, pronajímatel nemusí přepočítávat odběry

Mohlo by se zdát, že mínusy v této oblasti jaksi nejsou. Ale ani to není úplně pravda. Pár se jich rozhodně najde:

  • po ukončení nájmu musí pronajímatel opět zálohy přepsat na sebe
  • pokud by nájemník dlouhodobě neplatil zálohy, hrozí riziko demontáže měřidel

Ošetřete riziko ve smlouvě

Co se týče případného odpojení měřidel, riziko je hlavně v tom, že majitel nemusí mít do poslední chvíle o možném odpojení žádné tušení. Nové připojení přístrojů stojí peníze i čas – může trvat i několik týdnů.

Samozřejmě je zde možnost ustanovit v nájemní smlouvě, že náklady na případné znovuzapojení měřidel ponese ten, který tuto situaci způsobí. Poskytovatel sice bude chtít peníze vždy po majiteli, ale ten už se pak může opřít o znění smlouvy a snadněji náklady po nájemníkovi vymáhat.

Hlídejte si termíny

I když si nájemník platí zálohy za elektřinu či plyn sám, stále je tu minimálně vodné a stočné, které platí pronajímatel a musí nájemníkovi včas dodat vyúčtování.

Pronajímatel na to má 4 měsíce od konce zúčtovacího období, které nesmí být delší než 1 rok. Jeho začátek určuje pronajímatel.

Čtyřměsíční lhůta platí také na vyrovnání nedoplatků ze strany nájemce, případně na vrácení přeplatku od pronajímatele.

Pozor, pokud nájemní vztah skončí předčasně, pořád platí 4 měsíční lhůta na dodání vyúčtování počítaná od původně stanoveného konce zúčtovacího období.

Na co dát pozor, pokud platí pronajímatel

Zodpovědný pronajímatel by neměl nastavovat ani příliš vysoké, ani příliš nízké zálohy. Vždy pak hrozí v lepším případě velké přeplatky, v horším velké nedoplatky. Zodpovědný majitel by také měl mít vždy finanční rezervu na pokrytí případných nedoplatků, pokud má zálohy napsané na sebe.

Každopádně, pokud se jako pronajímatel rozhodnete hradit všechny zálohy sám, pak je velmi vhodné provádět kontrolní měření v kratších, ideálně čtvrtletních intervalech. To případně umožňuje včas nájemníka informovat o zvýšené spotřebě a riziku zvýšených nedoplatků.

Zkuste vyjednat lepší cenu

Pokud jste vlastníkem více bytových jednotek nebo třeba celého činžovního domu či paneláku, může být výhodnější vzít všechny platby záloh „na sebe“.

Dává vám to prostor k vyjednání lepších podmínek u dodavatele, než kdyby si každý nájemník řešil platby energií individuálně.

Jak stanovit výši záloh

Výši záloh si můžou libovolně stanovit pronajímatel s nájemníkem ve smlouvě.

NEZÁVAZNĚ POPTAT