18 května, 2022

Pronájem bytu cizincům

Čtení na 3 minuty 

 

Možná chcete pomoci běžencům z válečných oblastí a byt poskytujete zdarma. Možná zvažujete pronájem bytu sympatickému cizinci, který se přestěhoval do Česka za prací. Než uzavřete smlouvu, možná vás napadne: není to příliš velké riziko? Porozumím mu, když se něco pokazí? Nebude mi na dveře bušit cizinecká policie? Mám mu překládat smlouvu? 

S jazykovou bariérou vám neporadíme, víme ale, jaká právní a administrativní úskalí pronájem bytu cizincům obnáší. Od komunikace s cizineckou policií přes správnou formulaci nájemní smlouvy až po vyplnění potvrzení o ubytování.

Rizika pronájmu: garance platby, administrativní povinnosti i mezinárodní prvek 

Pronájem cizincům se může jevit jako více riskantní. Máte omezené možnosti prověření bonity nájemce. Problémy může činit i jazyková bariéra

Mezi hlavní rizika patří: 

nižší vymahatelnost dluhu v případě neplatiče nebo poškození bytu 

nutnost dodržení všech povinností daných zákonem o pobytu cizinců 

právní rizika (smlouva s mezinárodním prvkem)

větší administrativní zátěž

 

Jak zjistit bonitu nájemce – cizince a nenechat se napálit? 

Největší obavu máte přirozeně z možnosti, že cizinec prostě odcestuje a nechá po sobě dlužné nájemné, případně zdemolovaný byt. Vymáhání škody je v tomto případě mnohem obtížnější. Proto je pečlivé prověření budoucího nájemníka na místě. 

Máte přitom limitované nástroje: horší přístup k databázím dlužníků, zahraniční reference, které nemusejí být spolehlivé (zejména, pokud se v prostředí dané země neorientujete), velkou roli hraje jazyková a kulturní bariéra. 

Jak tedy postupovat? Obecně spolehlivější jsou vyslaní pracovníci, za které nájem hradí jejich domovská firma. Pokud toto není váš případ, požádejte budoucího nájemce o kontakt na současného zaměstnavatele v ČR – může vám poskytnout cenné informace (zaměstnance si prověřil během přijímacího pohovoru). 

Riziku přizpůsobte výši kauce. Nebojte se využít její plnou výši – tedy trojnásobek. Velmi pečlivě uzavřete nájemní smlouvu (viz níže). Nájem uzavřete na kratší období, které považujte za zkušební. V rámci celé prověrky ovšem nezapomeňte, že musíte dodržovat zákaz diskriminace

 

Zákon o pobytu cizinců: z pronajímatele ubytovatelem 

Pokud pronajímáte cizincům za úplatu, nebo ubytováváte více než 5 cizinců, stáváte se ubytovatelem a platí pro vás ustanovení par. 99 a následujících zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (výjimkou je případ, kdy ubytováváte příbuzné). Podrobnější výklad pak najdete na stránkách Ministerstva vnitra. 

Jako ubytovatel máte mnoho povinností

👮Zejména musíte oznámit do tří dnů ubytování cizince. Oznámení můžete učinit: 

  • Na předepsaném formuláři 
  • Dálkově elektronickým přístupem v portálu UBYPORT
  • Případně prostřednictvím vystavení potvrzení, které cizinec předloží na cizinecké policii. 

👮Pokud vás o to nájemce požádá, jste povinni mu vystavit potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování.  

👮Dále máte povinnost vést domovní knihu a na požádání ji předložit cizinecké policii. Domovní knihu je možné nahradit souborem listin. Uchovávat ji musíte po dobu 6 let. 

👮Při odstěhování nebo úmrtí nájemce toto musíte také hlásit na cizineckou policii. 

👮Musíte také počítat s právem cizinecké policie na vstup do bytu za účelem kontroly cizince (za zákonem stanovených podmínek).

 

Úskalí nájemní smlouvy: mezinárodní prvek 

Smlouva s cizincem má také svoje specifika. Pokud je neošetříte, může se stát, že spory budete řešit na Polynéském ostrově zvykovým právem. Smlouva má totiž tzv. mezinárodní prvek. To znamená, že pro ni automaticky nemusí platit české právo, a spory z ní nemusí řešit český soud. Proto více než jindy platí: svěřte nájemní smlouvu profesionálovi

Smlouva by zejména měla obsahovat doložku o volbě práva – tím by měl být český právní řád, případně doložku o volbě sudiště – tou by měly být místně příslušné obecné soudy v ČR. Dbejte i na správné označení účastníků: protože cizinec obvykle nemá české rodné číslo, identifikujte jej ve smlouvě alespoň jménem, příjmením, datem narození a číslem cestovního dokladu. 

 

Tvůj správce: hovoříme jazykem nájemce i zákona o pobytu cizinců 

Je pro vás pronájem cizincům doslova španělská vesnice? Bojíte se, že se nedomluvíte, že vám cizinec zničí parkety a odjede do Egypta, a obáváte se kontaktu s cizineckou policií? Je tu i jiné řešení. 

Svěřte pronájem společnosti Tvůj Správce. S pronájmem cizincům máme zkušenosti, náš tým si poradí s prověrkou bonity i kvalitní nájemní smlouvou. O váš byt bude dobře postaráno – a k tomu vám budeme garantovat nájem. Vy budete mít pronájem bez starostí a spoustu času pro sebe – třeba na cestu do Polynésie, kde budete zkoumat místní zvykové právo 😊.

NEZÁVAZNĚ POPTAT