1 dubna, 2020

Vliv koronaviru na nájemní bydlení – krize nebo nová příležitost?

Pandemie koronaviru zasáhla tvrdě celý svět. S realitním trhem to jistě zatřese a zamíchá. Pro někoho to bude dopad negativní, jiný může tuto situaci chápat jako příležitost. Realitní makléři, developeři, majitelé bytů – ti všichni s napětím vyhlížejí, jaký vliv to na jejich odvětví ve výsledku bude mít. Jak zásadní to bude změna? Způsobí současná krize výrazný pokles poptávky po nemovitostech? Jaká negativa či naopak přísliby může tento stav pro oblast nájemního bydlení znamenat?

Sokratovská nejistota je horší než nepříjemná jistota

Není mnoho odvětví, kterých by se pandemie koronaviru nedotkla. Už teď jsou mnohé oblasti ekonomiky na zhroucení. Vše se zdá být vratké jak domeček z karet. Navíc zatím převládají spíše dohady, domněnky, než tvrdá fakta. Všude vládne nejistota. A ta je většinou horší, než špatné zprávy. Došlo na Sokratova slova – víme totiž jen to, že toho o budoucím vývoji vlastně moc nevíme.

Nabídka versus poptávka

Obecně lze říci, že ceny nemovitostí jsou určovány nabídkou a poptávkou. Epidemie jakékoliv nemoci, pokud je většího rozsahu a citelně zasáhne velkou část populace (ať už v kontextu ČR nebo i globálněji), může způsobit převis nabídky nad poptávkou. Lidé řeší své ekonomické problémy, do kterých se díky krizi dostali a na koupi nemovitostí zkrátka nemají peníze. To může snižovat jejich cenu.

Stejně tak lidé, kteří už vlastní bydlení mají a splácí hypotéku, mohou mít díky krizi se splácením problém. Někteří budou nuceni svou nemovitost prodat a jít do podnájmu. To opět může zvýšit počet nemovitostí na trhu a převis nabídky nad poptávkou se tak ještě více zvětší.

Nové přísliby v nájemním bydlení? Ne pro každého

Z toho vyplývá, že tak, jak prodejci nemovitostí mohou mít problém své „zboží“ prodat, pronajímatelům může naopak tato situace nahrávat. Lidé na stavbu vlastního domu či koupi nového nebudou mít peníze nebo nebudou dostatečně solventní na splácení hypotéky (případně na ni nedosáhnou) a tak větší míra z nich využije právě bydlení v nájmu.

To však hovoříme především o dlouhodobém či střednědobém nájemním bydlení. Na krátkodobé nájemní bydlení typu Airbnb má současná krize jednoznačně negativní dopad. Tento typ nájemního bydlení vytváří na prvním místě cestovatelé. A vzhledem k uzavřeným hranicím a praktickému zmrazení cestovního ruchu na celosvětové úrovni tu pozitivní zprávy budeme hledat těžko.

Na dlouhodobé nájemní bydlení by tedy koronavirová pandemie velký negativní dopad mít opravdu nemusela. Lidé prostě někde bydlet musí. A finanční krize, která v důsledku pandemie nevyhnutelně přijde, dlouhodobým nájmům opravdu spíše nahrává.

Nastupující krize tak půjde na ruku především lidem, kteří už nějakou nemovitost pronajímají. Případně těm, kteří budou mít i přes současný stav dostatek prostředků ke koupi nových nemovitostí. Takových lidí ale bude jistě méně, než před krizí.

Buď připraven, nebudeš překvapen. Nebo je to jinak?

Na oblast trhu s nemovitostmi a nájemního bydlení působí faktory, které buďto lze nebo nelze předem předpovědět.

Pokud člověk zná alespoň ty předvídatelné, dokáže se v této oblasti slušně orientovat a s určitou pravděpodobností předpovídat, jakým směrem se budou ceny nemovitostí či nájmů ubírat. Chce to taky znát některá klíčová data, která ale jde bez problémů dohledat na stránkách ČSÚ nebo ČNB.

Mezi faktory, které lze předpovědět, patří např. síla turistického ruchu, hospodářská výkonnost země, míra migrace, aktivita ČNB (zásahy a regulace), demografický vývoj a další. To vše je dobré vzít v potaz vždy, když přemýšlíme o budoucím vývoji realitního trhu.

Potud tedy opravdu platí, že kdo je připraven, neměl by být překvapen. Jak se ovšem říká, člověk míní, pán bůh mění.

Na řadu může přijít spousta nepředvídatelných faktorů, které naše odhady či predikce můžou velmi rychle změnit. Patří sem např. současná pandemie, potažmo obecně jakékoliv epidemie širšího rozsahu či jiné přírodní katastrofy. Může to být ale i nestabilní politická situace v tuzemsku, případně v některé sousední zemi či nějaký vážnější celosvětový konflikt.

Svou roli hrají také média a psychologie lidí. Poměrně často jde totiž pozorovat, že krize trvají právě tak dlouho, dokud jsou médii živeny.

Krize. Jak dlouho?

Nastínili jsme, jak by současná pandemie mohla na trh s nemovitostmi a na oblast nájemního bydlení působit a jaké všechny faktory jsou ve hře.

Předpovídat se dá leccos, nikdo však nemá křišťálovou kouli, aby řekl „bude to přesně takto“. Nechme se tedy překvapit a doufejme, že se naskytnou nečekané příležitosti a negativní dopady budou mírné.

Nechcete riskovat a řešit nepříjemnosti kolem pronájmů?

Pronajímejte s námi a vyhněte se tak jakékoli krizi! Každý měsíc Vám na účet budeme posílat garantované nájemné a o byt se postaráme.

Zjistěte, kolik s námi můžete vydělat.

 

NEZÁVAZNĚ POPTAT