31 července, 2023

Zapomenuté nemovitosti: čas máte do konce roku

Možná patří právě vám. Stát eviduje stovky nemovitostí, u kterých nezná vlastníka. Pokud se do konce roku 2023 majitel nepřihlásí, propadnou všechny státu. A to by byla škoda. Jak zjistíte, jestli nemáte někde zapomenutý dům nebo pozemek? A proč se vyplatí kontrolovat katastr?

Proč katastr nezná všechny vlastníky nemovitostí?

Může za to nedbalé vedení záznamů v katastru zejména v období před rokem 1989. Například v 50. letech stát na určitou dobu zrušil povinnost záznamy vést. Někdy katastr jméno vlastníka zná, nemá ale dostatek údajů pro to, aby ho kontaktoval. Chybí např. datum narození nebo adresa.

Samotný úřad vlastníky aktivně hledá – ve spolupráci s obcemi, místními matrikami a archivy už vypátral zhruba 50.000 vlastníků. Nalezení majitele pozemku nebo domu se státu vyplatí: chátrající nemovitosti brání rozvoji měst a obcí, které na jejich místě nemohou stavět nebo vytvářet rozvojové projekty.

Zkontrolujte si, jestli nejste na seznamu

Nejste mezi hledanými vlastníky i vy? V roce 2023 stát stále dohledává asi 150.000 vlastníků. Možná mezi nimi jste i vy nebo vaši příbuzní.  Kompletní seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky najdete na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na základě tohoto seznamu vytvořily přehledný vyhledávací systém Hospodářské noviny. Můžete zkusit najít svoje jméno ve vyhledávači nebo nahlédnout do seznamu chybějících vlastníků ve vaší obci nebo obci, kde žili vaši příbuzní.

Co dělat, když své jméno najdete?

Kontaktujte Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten vám poradí, jaké dokumenty předložit. Jakmile budete mít dostatečné důkazy pro to, že pozemek nebo dům patří vám, kontaktujte katastrální úřad, kde podáte návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí (žádost můžete podat i elektronicky).

Pokud jste našli nemovitost, která patřila vašim rodičům, prarodičům nebo jiným příbuzným, budete muset prokázat, že vám náleží jako dědici. V tomto případě se provádí tzv. dodatečné dědické řízení. Návrh podáváte k soudu, na kterém bylo skončeno původní dědické řízení. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na právníka.

Čas máte do roku 2024: pak nemovitost propadne státu

Pokud se o nemovitost nepřihlásíte do 31. 12. 2023, propadne státu. Může za to nový občanský zákoník. Ten zavedl pojem opuštěná věc. V par. 1050 NOZ uvádí, že pokud majitel nevykonává vlastnické právo po dobu 10 let, platí, že nemovitost opustil. A právě 10 let uplyne v lednu od účinnosti této novely. Pokud najdete nemovitost po tomto datu, máte stále naději. Zákon vám umožňuje se vlastnického práva domáhat soudně. Proces je ale nákladnější a složitější.

Máte nemovitost? Katastr kontrolujte pravidelně

Našli jste vaši nemovitost? Gratulujeme. Zároveň ale doporučujeme se o ni pravidelně starat. A to nejen o její technický stav. Stejně důležité jsou pravidelné kontroly zápisů v katastru. Zabráníte tak možnému podvodnému přepisu nemovitosti. Neplatnost zápisu do katastru totiž můžete namítat ve lhůtě tří let od zápisu. Využít můžete i službu sledování změn, kterou nabízí přímo katastr nemovitostí, nebo některou soukromou společnost. Pokud chcete své nemovitosti hlídat osobně, kontrolujte katastr alespoň jednou ročně.

NEZÁVAZNĚ POPTAT