22 října, 2019

Jak se daní příjmy z pronájmu?

Počet pronájmů bytů u nás roste, obzvláště v Praze. I to jsou však příjmy, které musíte zdanit. Jaký je rozdíl mezi pronájmem a ubytovacími službami? Jak a co danit? Co se stane, když daně nezaplatíte?

Proč nepronajmout byt, který “leží ladem”. Krátkodobý i dlouhodobý pronájem vám pomůže udržet byt v dobré kondici, vydělá peníze na rekonstrukci, nebo přispěje do vlastní kapsy.

Mnoho nájemců však často zapomíná, že tento přivýdělek znamená také daňovou povinnost. To je pak velké překvapení, když se ve dveřích objeví kontrola a vyměří značné sankce.

Čtěte dál a dozvíte se, jaké povinnosti pro vás platí a kdo musí či nemusí podávat daňové přiznání.

Pronajmout byt však neznamená z daňového hlediska to samé, jako ubytovat hosta:

Jak se daní pronájem a ubytovací služby typu Airbnb

Ubytovací služby: Daníte příjmy ze samostatné činnosti

O ubytovací službě se bavíme v případě, že hostitel v rámci ubytování zajišťuje úklid, výměnu povlečení, případně stravování apod.

Přes Airbnb a podobné platformy je obvyklé nabízet krátkodobé ubytování, proto se jedná o příjmy z podnikání. Nemovitost je tedy využívána krátkodobě, obvykle turisty, studenty, sezónními pracovníky či lidmi na služební cestě.

K ubytovacím službám potřebujete živnostenský list:

 • Můžete uplatňovat výdajový paušál ve výši 60 %.
 • Pokud po sobě jdoucích 12 měsíců přesáhnete obrat 2 miliony korun, spadnete do DPH.

Pronájem: Daníte příjmy z pronájmu

O pronájem bytu jde tehdy, pokud pronajímatel přenechává k užívání majetek a neposkytuje nájemníkovi žádné další služby.

Nájem poskytujete, pokud službu sjednáváte jednorázově na delší dobu, tedy na měsíce až roky. Ubytování slouží k základní bytové potřebě. Drobné opravy a údržbu si řeší nájemce sám.

Pokud pronajímáte jako fyzická osoba:

 • Nepotřebujete živnostenský list.
 • Příjmy přiznáte v daňovém přiznání. Můžete navíc uplatnit výdaje v reálné výši, nebo výdajový paušál 30 %, nejvýše však 300 tisíc Kč.

Pokud pronajímáte jako právnická osoba:

 • Musíte mít živnostenský list.
 • Z příjmů z podnikání je nutné odvádět také sociální a zdravotní pojištění.
 • Výhodou jsou vyšší paušální výdaje 60 %.

Příklady slev na dani při pronájmu:

 • Základní slevová daň na poplatníka.
 • Daňové zvýhodnění na děti.
 • Nezdanitelné položky.

Paušál vs. skutečné výdaje

Nezáleží na tom, jestli daníte příjmy ze samostatné činnosti, nebo z podnájmu. Můžete od nich odečíst výdaje. Uplatníte je buď ve skutečné výši, nebo podílem z příjmu – paušálem.

Každý pronajímatel by měl velmi pečlivě zvážit a propočítat, který z uvedených způsobů uplatnění výdajů je pro něj výhodnější.

Mezi skutečné výdaje daňově uznatelné při pronájmu nemovitosti patří například:

 • poplatky realitní kanceláři
 • odpisy nemovitosti
 • úroky hypotéky na pořízení nemovitosti
 • náklady na vybavení, jako je například nábytek
 • náklady na opravu a údržbu
 • pojištění nemovitosti
 • daň z nemovitosti

Daňové přiznání není třeba, když příjem nepřesáhne 15 tisíc Kč za rok

Daňové přiznání nemusíte podávat pouze tehdy, pokud Vaše celkové příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly za rok 15 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se Vás tato výjimka pravděpodobně jako vlastníka bytu netýká, tak daňové přiznání prostě podat musíte. Za zaměstnance daňové přiznání většinou podává zaměstnavatel, Vy se o to musíte ovšem postarat sami.

Nepodat daňové přiznání se pronajímatelům nevyplatí

Myslíte, že když daňové přiznání nepodáte, že si vás nikdo nevšimne? Nechceme vás strašit, ale kontrol přibývá. To si pak vysloužíte:

 • Finanční správa vyměří 15% daň z příjmů z dosaženého zisku.
 • Má-li podnikatel povinnost odvádět DPH, musí ho doplatit.
 • Může vám být vyměřena pokuta za pozdní podání přiznání.
 • Můžete zaplatit úrok z prodlení za pozdní úhradu daně.
 • V případě doměřené daně k tomu penále ve výši 20 % z doměřené daně.

Pronájem není žádná legrace. A to jsme “pouze” u daní.
Co kdybyste řešení starostí kolem pronájmu nechali na nás a užívali si jenom radosti?>>

NEZÁVAZNĚ POPTAT