28 dubna, 2020

Vládní kroky chrání nájemníky postižené koronavirem

Doba, kdy pandemie koronaviru zasáhla Českou republiku je mimořádná a proto také přináší poměrně mnoho mimořádných vládních kroků či opatření. Tentokrát se vláda rozhodla pro vcelku bezprecedentní zásah do práv majitelů bytů (i nebytových prostor) za účelem ochrany nájemníků, kteří se kvůli pandemii dostali do finančních problémů. Řekneme si, o jaké kroky jde i jaké jsou na ně reakce.

Vládní krok č. 1: Odložený nájem a zákaz výpovědi pro nájemníky v bytech

První krok přinesl mezi politiky i veřejností nejrozporuplnější reakce.

Schválený návrh vlády totiž říká, že pokud se nájemník dostal v důsledku pandemie do finančních problémů a není schopen do konce července platit nájem, majitel bytu mu nemůže dát výpověď z nájmu.

Problematičtější je ale druhá část schváleného návrhu, že nájemník bude mít čas na splacení dlužného nájemného do konce letošního roku. Nevztahuje se to pouze na platby za energie, které bude muset nájemník platit po celou dobu.

Opozice namítá, že jde o nevyvážené opatření, které silně zasahuje do práv majitelů bytů. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tvrdí, že jde o výrazný zásah do soukromého vlastnictví a je možné, že bude napadeno u Ústavního soudu.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která toto opatření navrhla, umožní schválený odklad platby nájemného, aby ho nájemníci splatili ze sociálních dávek kvůli čtvrtletnímu vyhodnocování na jejich nárok. Služby spojené s bydlením však nájemníci budou muset platit stále.

Vládní krok č. 2: Odložený nájem také pro podnikatele

Podobné opatření bylo nově schváleno i na pomoc podnikatelům, kteří platí nájmy v provozovnách, které musely omezit nebo ukončit v důsledku pandemie provoz.

Nájem za období od 12. března do 30. června budou moct také splatit až do konce letošního roku.

Majitele to opět staví do velmi nevýhodné pozice. Senát původně navrhoval, aby stát garantoval alespoň 80 % nájemného a s touto změnou vrátil návrh zpět do poslanecké sněmovny. Ta ale senátní návrh nepřijala a nyní už je definitivně schválená verze bez státní garance.

Momentálně tedy majitelé (ať už bytů nebo prostor pro firemní nájmy) nemají žádnou jistotu, že jim dlužník do konce roku nájemné opravdu zaplatí, přestože ministryně Dostálová tvrdí, že „pokud nájemce bude nečinný, neprodleně a bez zbytečného odkladu nedoloží pronajímateli absenci příjmů, ochranné opatření se na něj nevztahují.“

Dostálová dále prohlásila, že „nájemník nemůže přestat splácet jen tak. Musí to pronajímateli nejenom oznámit, ale také doložit, že prodlení nastalo převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného“.

Vládní krok č. 3: Zmrazené nájmy

Ministryně financí Alena Schillerová na svém twitteru před pár dny uvedla, že vláda se také rozhodla pro zmrazení výše nájmů po celou dobu, kdy budou trvat nouzová opatření státu. Lidem s finančními problémy to má dát záruku, že jim náklady na bydlení v této nelehké době neporostou.

Cenové moratorium bude ukončeno ke dni, kdy budou nouzová opatření zrušena, případně může vláda opatření ukončit podle potřeby i dříve.

Návrh se týká i situací, kdy majitel jeden nájemní vztah ukončí a naváže nájemní vztah s dalším nájemníkem. Pokud se tak stane v současné době trvání mimořádných opatření, musí i v tomto případě ponechat nájem v původní výši.

Vládní materiál dále uvádí, že „cenové moratorium je zaváděno vzhledem ke snížené mobilitě obyvatel, nemožnosti provádět prohlídky, omezení možnosti stěhování a je přijímáno jako pojistka proti zneužití silnějšího postavení pronajímatele vůči nájemníkovi.“

Vládní krok č. 4: Odložené splátky půjček na bydlení

Posledním krokem vlády souvisejícím s bydlením je možnost odložit splátky půjčky na bydlení od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

„Lidé, kteří o půjčku žádali v rámci programu bydlení pro mladé, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohou požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu 2020“ prohlásila Dostálová.

Odložena bude splátka jistiny i příslušenství k úvěru.

„Opatření se týká všech našich programů. Žadatel musí na vyzvání doložit doklady o tom, že se do této tíživé situace dostal vlivem současných opatření. Předpokládáme, že se to bude týkat především fyzických osob, hlavně v programu půjček na bydlení pro mladé lidi,“ řekla mluvčí SFRB Karolína Smetanová.

 

NEZÁVAZNĚ POPTAT